Tài chính

Lợi nhuận Mcredit giảm 75%, ROE chỉ bằng 1/5 năm 2022

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) mới đây đã công bố thông tin tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng, giảm 75% so với năm 2022. Trước đó, Mcredit từng công bố lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt 328 tỷ đồng. Như vậy, công ty tài chính tiêu dùng trực thuộc MB đã lỗ khoảng 88 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2023.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của ngân hàng MB, MCredit đặt mục tiêu chiến lược 2022-2026 trở thành công ty tài chính tiêu dùng có quy mô lớn thứ 2 và hiệu quả dẫn đầu. Công ty này lên kế hoạch lợi nhuận 1.300 tỷ đồng trong năm 2023. Như vậy, công ty con của MB đã không đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra hồi đầu năm.

Lợi nhuận Mcredit giảm 75%, ROE chỉ bằng 1/5 năm 2022 - Ảnh 1.

Nguồn: Mcredit

Lợi nhuận giảm sâu khiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của Mcredit giảm từ 40,65% trong năm 2022 xuống còn 8,2%.

Vốn chủ sở hữu của Mcredit vào cuối năm 2023 là 3.008 tỷ đồng, tăng so với mức 2.827 tỷ đồng vào cuối năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 8,59 lần xuống 6,95 lần, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 0,97 lần xuống 0,43 lần. Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tăng từ 11,76% lên 13,99%.

Được thành lập từ năm 2016, Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) là công ty tài chính liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng SBI Shinsei (Nhật Bản). Mcredit hiện là công ty con của ngân hàng MB với tỷ lệ sở hữu 50%.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm