Tài chính

Ngân hàng HSBC Việt Nam lãi lớn, thu nhập bình quân nhân viên 70 triệu/tháng

Lãi tăng mạnh, thu nhập của cán bộ nhân viên HSBC Việt Nam cũng cao hơn năm trước - Ảnh: Website HSBC

Lãi tăng mạnh, thu nhập của cán bộ nhân viên HSBC Việt Nam cũng cao hơn năm trước - Ảnh: Website HSBC

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2023.

Qua báo cáo cho thấy ngân hàng này đã trải qua một năm kinh doanh thuận lợi, khi nhiều chỉ tiêu quan trọng đều tăng trưởng.

Ngân hàng ngoại lãi lớn

Năm 2023, ngân hàng này báo lãi trước thuế đạt 6.513 tỉ đồng, tăng gần 45% so với năm trước và cũng là mức lãi cao nhất từ khi có công bố báo cáo tài chính.

Trong đó đóng góp quan trọng đến từ thu nhập lãi thuần khi đạt 7.965 tỉ đồng, tăng gần 59% so với năm trước. Xu hướng tăng trưởng này cũng ngược chiều nhiều ngân hàng nội trong bối cảnh lãi suất đi xuống.

Ngoài ra lãi thuần từ hoạt động dịch vụ HSBC Việt Nam đạt 916 tỉ đồng, cũng tăng 8%, còn lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận 13,5 tỉ đồng, trong khi năm trước không có.

Riêng chỉ tiêu lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tỏ ra ì ạch chỉ đạt 775 tỉ đồng, trong khi năm trước đạt 1.278 tỉ đồng.

Về chi phí hoạt động, kết quả cho thấy có tăng nhưng "khiêm tốn" hơn so với tốc độ tăng trưởng từ các khoản thu nhập lãi thuần, đạt 3.052 tỉ đồng, tức tăng 13%.

Trích lập chi phí dự phòng rủi ro năm vừa qua của HSBC nâng lên 212 tỉ đồng, gấp 21 lần so với năm trước, nhưng đây vẫn là mức tương đối thấp nếu nhìn sang nhiều nhà băng khác.

Cũng nhờ vậy sau khi trừ tất cả chi phí và thuế, lãi HSBC mang về đạt 5.189 tỉ đồng, tăng gần 1.500 tỉ đồng so với năm trước, tương đương tăng 40%.

Thu nhập bình quân nhân viên ngân hàng 70 triệu đồng/tháng

Về dư nợ tín dụng, báo cáo tài chính cho thấy chỉ tiêu cho vay khách hàng tại HSBC Việt Nam đạt 66.512 tỉ đồng thời điểm cuối năm 2023, tăng 5,3% so với cuối năm trước.

Trong khi huy động tiền gửi của khách hàng lại giảm hơn 22%, còn 135.877 tỉ đồng. Đáng chú ý nợ xấu của ngân hàng này cũng có xu hướng cao lên, đạt 386 tỉ đồng, tăng 78% so với cuối năm trước.

Đến cuối năm 2023, tổng tài sản HSBC Việt Nam đạt 164.100 tỉ đồng, giảm hơn 17% so với cuối năm 2022, chủ yếu do chỉ tiêu tiền gửi giảm.

Ngoài ra báo cáo cũng tiết lộ thu nhập của nhân viên ngân hàng ngoại này cũng cao hơn năm trước và cao hơn rất nhiều nếu so với một số nhà băng nội.

Bình quân tiền lương mỗi nhân viên năm 2023 tại HSBC Việt Nam đạt 622 triệu đồng, tương đương hơn 51,8 triệu/tháng.

Còn thu nhập bình quân lên tới 844 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 70,3 triệu đồng/tháng, cao hơn gần 8% so với năm 2022.

Có thể thấy tình hình kinh doanh của ngân hàng ngoại này bật tăng trở lại sau khi đi xuống giai đoạn 2020 - 2021. Trước đó, từ mức trên 2.300 - 2.400 tỉ đồng giai đoạn 2018 - 2019, sang 2020 - 2021, HSBC chỉ còn lãi sau thuế 1.300 - 1.500 tỉ đồng. Sau đó giai đoạn 2022-2023 lãi trở lại mức kỷ lục.

Trên website, HSBC Việt Nam được giới thiệu là một ngân hàng con thuộc sở hữu 100% của Ngân hàng Hong Kong và Thượng Hải. Đây cũng là ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm