Tài chính

Techcombank chốt danh sách cổ đông ngày 21/6 thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%

TCB:

Giá hiện tại
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – TCB) vừa có Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 21/6/2024.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có văn bản thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Cụ thể, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 35.225 tỷ đồng lên trên 70.450 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 100%. Việc tăng vốn điều lệ của Techcombank nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của Ngân hàng

Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ bao gồm: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank.

Trước đó, Techcombank cũng đã chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 22/5/2024. Với tỷ lệ chi trả là 15%/cổ phần, tức 1 cổ phần nhận 1.500 đồng, Techcombank đã chi 5.283 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCB đóng cửa ngày 10/6 ở mức giá 48.900 đồng/cp. Từ đầu năm đến nay, thị giá TCB đã tăng 54%. Vốn hoá ngân hàng đạt hơn 172 nghìn tỷ đồng, tương đương với 6,7 tỷ USD. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm