Tài chính

HDBank khóa “room ngoại” còn 17,5%, sẵn sàng cho các dự án chiến lược

HDB:

Giá hiện tại
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp
HDBank khóa “room ngoại” còn 17,5%, sẵn sàng cho các dự án chiến lược- Ảnh 1.

Theo tài liệu được công bố, nhằm triển khai có hiệu quả các hạng mục thuộc chiến lược phát triển của HDBank trong thời gian tới, đảm bảo tuân thủ các quy định và phù hợp với nhu cầu đầu tư của các cổ đông nước ngoài, HDBank trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài còn 17,5%, giảm từ mức 20% hiện được quy định tại Điều lệ.

Tỷ lệ này có thể được điều chỉnh theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.

HDBank là một trong số ít ngân hàng lớn chưa lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài. Ngân hàng có hoạt động kinh doanh tăng trưởng cao và liên tục trong hành trình 10 năm đổi mới, cùng dư địa phát triển còn nhiều, đặc biệt ở các mảng ngân hàng số, tài chính tiêu dùng, bảo hiểm, ngân hàng đầu tư, chứng khoán, ngân hàng nông thôn…

Tại ĐHCĐ năm 2024 vừa qua, đại diện các quỹ đầu tư quốc tế hài lòng với kết quả đầu tư đạt được cùng ngân hàng trong nhiều năm qua và tin tưởng triển vọng tăng trưởng cao và bền vững của HDBank, tiếp tục đồng hành ngân hàng triển khai hiệu quả các chương trình chiến lược, mang lại giá trị tốt nhất cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm