Bất động sản

Dự thảo công điện gỡ khó cho bất động sản: Tập trung rà soát các dự án trong quý II, tạo điều kiện tiếp cận vốn tín dụng trước 30/5

(Ảnh minh họa: H.Q).

Bộ Xây dựng mới đây đã trình Thủ tướng ban hành công điện về tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên tinh thần quyết liệt, vướng đâu giải quyết đấy.

Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.Tổ công tác của Thủ tướng đã chủ động làm việc với các địa phương, doanh nghiệp để trực tiếp giải đáp, hướng dẫn gỡ khó và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh. Qua đó, tình hình thị trường đã có những kết quả chuyển biến.

Tuy nhiên, bất động sản vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá đất, điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng,… Đồng thời, việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, chứng khoán,… của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. 

Bên cạnh đó, một số địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, trách nhiệm,… dẫn đến nhiều dự án nhà ở, khu đô thị triển khai chậm hoặc dừng triển khai thực hiện. Đặc biệt, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư vẫn còn rất chậm. 

Do đó, trong dự thảo Công điện này, Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng yêu cầu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tiếp tục chủ động làm việc với các địa phương, doanh nghiệp, dự án bất động sản để trực tiếp trao đổi, kịp thời giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

 

Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của những doanh nghiệp lớn, những dự án bất động sản lớn, nhất là các dự án đang triển khai đầu tư dở dang trong quý II.

Bộ này cũng đề xuất Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cân bằng, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả với lạm phát, kịp thời thúc đẩy mở rộng tín dụng phù hợp với xu hướng lạm phát giảm.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư dự án bất động sản, người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng trước ngày 30/5; chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Đối với Bộ TNMT, tiếp tục tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất theo trình tự thủ tục rút gọn để sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với trường hợp UBND cấp tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể, trình Chính phủ ban hành trong quý II tới,...

Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ TNMT và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án bất động sản thực hiện theo hình thức hợp đồng BT trước thời điểm luật Đầu tư bãi bỏ hình thức hợp đồng BT trước ngày 30/5 tới...

Bộ Tài chính kịp thời có giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh, bền vững; sớm hoàn thiện báo cáo về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2023, đề xuất kịp thời các giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại, hạn chế hiện nay, trình Chính phủ trước ngày 30/5 tới.

Địa phương khắc phục tâm lý e dè, sợ sai

Bộ Xây dựng cũng trình Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phục cần khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. 

Đồng thời, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền; thực hiện luân chuyển, xử lý cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan Trung ương; không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan Trung ương để né tránh trách nhiệm.

Ngoài ra, các địa phương cần rà soát, thống kê số lượng các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn; phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc; chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án có vướng mắc hoặc triển khai chậm để xác định rõ các nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; tổng hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội.

 

Các địa phương cũng được giao thực hiện công bố công khai trên cổng thông tin điện tử danh mục các dự án và có văn bản gửi tới Ngân hàng Nhà nước danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ để các ngân hàng thương mại có cơ sở áp dụng cho vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng trước ngày 30/5 tới,...

 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm