Bất động sản

Điểm mặt các dự án bất động sản được Ninh Thuận ưu tiên kêu gọi đầu tư

Theo đó, Ninh Thuận phê duyệt 55 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư. Trong đó có 9 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo; 18 dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch; 9 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; 5 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 14 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, các dự án bất động sản được ưu tiên kêu gọi đầu tư gồm: Khu đô thị mới Đông Văn Sơn – Bắc Bình Sơn gần 202 ha; Khu đô thị mới Đông Bắc – K3 rộng 74 ha; Khu đô thị mới Tây Bắc rộng 91 ha; Khu đô thị mới Đông Nam 1 rộng 99 ha; Khu đô thị mới Đông Nam 2 rộng 41 ha; Khu đô thị mới phía Nam đường Phan Đăng Lưu gần 40 ha; Khu đô thị mới Tri Hải 55 ha; Khu đô thị mới núi Đá Chồng gần 53 ha; Khu đô thị mới Khánh Hải gần 25 ha; Khu dân cư Phước Mỹ 2 (giai đoạn 1) gần 21 ha, Khu đô thị Bắc Sông Ông hơn 19 ha; Khu dân cư nông thôn mới Khánh Hộ 8,5 ha; Khu dân cư nông thôn mới An Hải hơn 6 ha.

14 dự án bất động sản này đều nằm trong kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Đồng thời, đã được phê duyệt trong chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Ninh Thuận.

Tỉnh Ninh Thuận cũng kêu gọi đầu tư 18 dự án thương mại – dịch vụ, du lịch với tổng diện tích 317 ha. Trong đó có các dự án lớn như Khu dịch vụ hỗn hợp khách sạn thương mại dịch vụ cao cấp tại khu đất cũ của trường Trần Hưng Đạo, khu du lịch sinh thái Vĩnh Hy, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp tại khu Bãi Hời, trung tâm logistics Cà Ná, cảng cạn Cà Ná...

Ngoài ra còn có các dự án ở lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và lĩnh vực nông nghiệp.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm