Bất động sản

Vinhomes đã thực hiện bao nhiêu thương vụ M&A năm 2022?

Vinhomes đã thực hiện bao nhiêu thương vụ M&A năm 2022? - Ảnh 1.

Mua SV Tây Hà Nội: 2.750 tỷ đồng

Vinhomes cho biết, tháng 3/2022, công ty và các công ty con đã hoàn tất việc mua 96% cổ phần trong Công ty SV Tây Hà Nội từ các đối tác. Tổng giá phí hợp nhất kinh doanh là 2.750 tỷ đồng, trong đó bao gồm 2.640 tỷ đồng đã được thanh toán bằng tiền và 110 tỷ đồng là giá trị khoản đầu tư của công ty và các công ty con vào 4% phần vốn góp của Công ty SV Tây Hà Nội trước đó.

Sau thương vụ, SV Tây hà Nội trở thành công ty con của Vinhomes. Tại ngày mua, SV Tây Hà Nội đang sở hữu một dự án bất động sản.

Mua Muối Cam Ranh: 3.470 tỷ đồng

Tháng 11/2022, Vinhomes và các công ty con đã hoàn tất việc mua 100% cổ phần trong CTCP Muối Cam Ranh từ các đối tác. Tổng giá phí hợp nhất kinh doanh là 3.470 tỷ đồng.

Theo đó, Muối Cam Ranh trở thành công ty con của Vinhomes. Tại ngày mua, Muối Cam Ranh đang có hợp đồng thuê đất tại tỉnh Khánh Hòa và có kế hoạch chuyển đổi đất thuê này thành dự án Nhà ở xã hội.

Mua Vincons: 50 tỷ đồng

Tháng 11/2022, Vinhomes và các công ty con đã nhận chuyển nhượng 100% cổ phần trong công ty Vincons từ Tập đoàn Vingroup và các công ty trong cùng tập đoàn với tổng giá phí là 50 tỷ đồng.

Theo đó, Vincons trở thành công ty con của Vinhomes. Hoạt động kinh doanh chính của Vincons là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Chuyển nhượng cổ phần Newco: lãi 2.888 tỷ đồng

Tháng 3/2022, theo các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký kết giữa một số công ty con với các đối tác, các công ty con đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong Công ty Newco cho các đối tác với tổng giá phí là 5.026 tỷ dồng.

Theo đó, công ty đã ghi nhận khoản lãi từ giao dịch chuyển nhượng này trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất là 2.888 tỷ đồng. Sau giao dịch chuyển nhượng này, Vinhomes và công ty con không còn nắm giữ quyền kiểm soát Newco.

Chuyển nhượng phần vốn góp trong các công ty con Đại Dương Xanh, Hải Đăng, Trường Minh: lãi 8.572 tỷ đồng

Tháng 8/2022, Vinhomes đã thành lập và hoàn thành việc góp vốn vào 3 công ty con: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Đại Dương Xanh; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Trường Minh với tỷ lệ vốn góp đều là 99,9% vốn điều lệ bằng quyền sử dụng đất của một số lô đất tại các dự án bất động sản do Vinhomes làm chủ đầu tư.

Tháng 9/2022, Vinhomes đã hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại 3 công ty con trên cho các đối tác với tổng giá phí chuyển nhượng là 11.090 tỷ đồng.

Vinhomes đã ghi nhận khoản lãi từ giao dịch chuyển nhượng này trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất là 8.572 tỷ đồng và không còn nắm giữ quyền kiểm soát 3 công ty con trên.

Chuyển nhượng cổ phần Đầu tư Cam Ranh: lỗ 1.641 tỷ đồng

Trong năm, Vinhomes và các công ty con đã hoàn thành giao dịch chuyển nhượng toàn bộ 43,7% cổ phần trong CTCP Đầu tư Cam Ranh với tổng giá chuyển nhượng là 4.671 tỷ đồng.

Theo đó, công ty Cam Ranh không còn là công ty liên kết và khoản lỗ từ giao dịch chuyển nhượng này là 1.641 tỷ đồng đã được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm