Doanh nghiệp

Viglacera đạt 840 tỷ doanh thu tháng 1, đặt mục tiêu xuất khẩu 63 triệu USD năm nay

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Mã: VGC) cho biết doanh số xuất khẩu tháng 1 đạt 2,63 triệu USD, thực hiện 90% kế hoạch tháng và tăng 11% so với cùng kỳ.

Cũng tại buổi họp giao ban tháng 1, lãnh đạo Viglacera thông tin một đơn vị thành viên của tổng công ty là CTCP Thương mại Viglacera mới đây đã chính thức tuyển dụng một giám đốc xuất khẩu người Mỹ.

Mục tiêu hướng đến là xuất khẩu sản phẩm sứ vệ sinh, sen vòi sang các thị trường Mỹ và châu Âu với doanh số 3 triệu USD. Tuy đây mới là một nhánh trong tổng thể bức tranh xuất khẩu của toàn tổng công ty trong năm 2024 với đích đến doanh số xuất khẩu là 63 triệu USD.

Nguồn: Viglacera.

Doanh thu hợp nhất của Viglacera trong tháng 1 ước tính 840 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 37% kế hoạch quý I. Trong đó, công ty mẹ đem về 267 tỷ doanh thu, giảm 60% so với tháng 1/2023 còn công ty con đạt 620 tỷ doanh thu, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Nguồn: Viglacera.

Về lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 64,6 tỷ đồng trong tháng 1 và tương đương so với cùng kỳ 2023. Giá trị thành phẩm tồn kho đã giảm 57 tỷ đồng so với đầu năm.

Năm 2024, tổng công ty lên mục tiêu tổng doanh thu 13.468 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.216 tỷ. Như vậy, sau tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được hơn 6% chỉ tiêu doanh thu và hơn 5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Quý IV/2023, Viglacera lần đầu tiên ghi nhận quý thua lỗ với mức lỗ sau thuế 48 tỷ, cùng kỳ có lãi 222 tỷ. Doanh thu quý cuối năm ngoái giảm 8% so với cùng kỳ còn 3.020 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao khiến công ty thua lỗ.

Theo giải trình, lợi nhuận của Viglacera giảm mạnh do nhóm kính gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ, giá bán giảm, sản lượng tiêu thụ giảm dẫn đến doanh thu giảm. Bên cạnh đó, công ty thực hiện trích 100 tỷ đồng Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Lũy kế cả năm 2023, Viglacera báo doanh thu thuần đạt 13.194 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2022. Hầu hết các mảng doanh thu đều suy giảm trong năm qua như: Mảng bất động sản giảm 91%, sản phẩm kính gương giảm 31%, mảng sứ, sen vòi và phụ kiện giảm 15%, sản phẩm gạch ngói giảm 25%, nhóm gạch ốp lát chỉ giảm 3%.

Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023.

Tổng công ty lãi sau thuế 1.162 tỷ và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.218 tỷ, giảm 30% so với mức kỷ lục năm 2022.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm