Tài chính

Vì sao cổ phiếu FLC chưa thể giao dịch trên sàn UpCoM?

Theo đó, HNX đã ban hành quyết định số 473/QĐ-SGDHN về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC từ ngày 25-5-2023. Lý do tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Văn bản này có kèm theo thông tin: "Cổ phiếu bị hạn chế về thời gian giao dịch: Chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần". Từ nội dung này, nhiều nhà đầu tư hiểu theo hướng cổ phiếu FLC sẽ chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM vào phiên thứ 6 hằng tuần, bắt đầu từ thứ 6 tuần này 26-5.

Tuy nhiên, phía HNX khẳng định Quyết định 473/QĐ-SGDHN không đủ “sức nặng” để có thể vượt qua Quyết định 79/QĐ-SGDHN về việc đưa vào diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu của Tập đoàn FLC.

Lý do, vì tập đoàn này vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết cần phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Do đó, mặc dù có Quyết định xử lý mới - số 473/QĐ-SGDHN, song cổ phiếu FLC vẫn tiếp tục bị đình chỉ giao dịch trên thị trường chứng khoán theo nội dung qui định trong Quyết định 79/QĐ-SGDHN ngày 24-2-2023 của HNX.

Trước đó, ngày 20-2, nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đã ra quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu của FLC. Đồng thời, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chuyển dữ liệu đăng ký và lưu ký cổ phiếu FLC sang thị trường UPCoM từ ngày 22-2. Tuy nhiên, sau đó từ ngày 3-3, HNX đã đình chỉ giao dịch cổ phiếu này vì lý do chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022, đồng thời chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Việc cổ phiếu FLC có quay lại giao dịch trên sàn có ý nghĩa rất quan trọng với các nhà đầu đang "kẹt" cổ phiếu này.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm