Doanh nghiệp

PV Power ước đạt hơn 3.300 tỷ doanh thu tháng 5

Báo cáo của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) cho biết trong tháng 5, tình hình thời tiết tiếp tục nắng nóng gay gắt kéo dài trên khắp cả nước. Các hồ chứa ở Bắc và Nam Bộ đang trong chu kỳ điều tiết giảm dần về MNC để đón lũ năm 2024, các hồ chứa miền Trung đang ở mực nước tương đối cao, đáp ứng nhu vận hành vào mùa nắng nóng.

Giá điện thị trường toàn phần (FMP) bình quân tháng 5 dự kiến khoảng 1.600 đồng/kWh (thời điểm tháng 5/2023 đạt khoảng 1.960 đồng/kWh). 

 Nguồn: PV Power.

Trong tháng 5, (nhà máy điện) NMĐ Cà Mau 1&2 được giao Qc 432,8 triệu kWh, tăng 38,2 triệu kWh so với đầu năm. Khả năng cấp khí thực tế của PV GAS hiện tại đáp ứng yêu cầu vận hành. NMĐ Cà Mau 1&2 chào giá vận hành với mục tiêu tăng tối đa sản lượng và hiệu quả, tại các thời điểm giá điện thị trường toàn phần thấp hơn chi phí khí biến đổi.

NMĐ Vũng Áng 1 được giao Qc 482,3 triệu kWh. Với giá thị trường toàn phần bình quân cao hơn so với chi phí biến đổi nhiên liệu than, NMĐ Vũng Áng 1 chào giá vận hành với mục tiêu tăng tối đa sản lượng để đạt hiệu quả tối ưu.

Còn NMĐ Nhơn Trạch 1 không được giao Qc (Qc = 0). Tuy vậy, vào thời điểm cuối tháng, Nhơn Trạch 1 đã được huy động 2 tổ máy nên nhà máy đã vượt mức kế hoạch sản lượng đề ra.

NMĐ Nhơn Trạch 2 được giao Qc 226,3 triệu kWh tháng 5. Với giá thị trường cao, NMĐ Nhơn Trạch 2 chào giá vận hành với mục tiêu tăng tối đa sản lượng và hiệu quả.

Với nhóm thuỷ điện,Tháng 5 là thời điểm cuối mùa khô, hồ chứa đang ở mực nước thấp và điều tiết dần về MNC. Nhà máy Hủa Na chào giá vận hành cân đối tối ưu lợi nhuận và giữ nước cho giai đoạn vận hành mùa nắng nóng với giá thị trường cao.

Với giá thị trường cao, mực nước hồ chứa NMĐ đang đáp ứng nhu cầu vận hành, thuỷ điện Đakđrinh cân đối chào giá vận hành tối đa sản lượng, tuy nhiên chỉ được A0 huy động với sản lượng không cao.

Tháng 5, doanh thu bán điện các nhà máy của PV Power đạt 3.320 tỷ đồng, giảm nhẹ chưa tới 1% so với cùng kỳ năm ngoái với sự đóng góp chính từ nhà máy Cà Mau 1&2 và Vũng Áng 1. Luỹ kế 5 tháng, doanh thu của PV Power ước đạt 12.753 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với 5 tháng đầu 2023.

Về kế hoạch kinh doanh tháng 6, PV Power đặt mục tiêu tổng sản lượng hơn 1,55 tỷ kWh và doanh thu 2.934 tỷ.

 Kế hoạch kinh doanh tháng 6. (Nguồn: PV Power).

Cập nhật về tiến độ dự án Nhơn Trạch 3&4, PV Power cho biết đã ký hợp đồng thuê đất với Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 27/5 đối với phần diện tích 30,8 ha và đã được Sở Tài nguyên - Môi trường cấp sổ đỏ ngày 29/5.

Tính đến cuối tháng 4/2024, tiến độ tổng thể của gói thầu EPC hoàn thành ước đạt 87% (so với kế hoạch dự kiến đạt 92%). 

Doanh nghiệp thông tin sẽ tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Chốt phiên 10/6, cổ phiếu POW dừng ở mốc 13.650 đồng/cp, tăng khoảng 30% trong vòng một tháng rưỡi qua. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm