Tài chính

Vì sao chứng khoán VietinBank bị xử phạt gần 400 triệu đồng?

Vì sao chứng khoán VietinBank bị xử phạt gần 400 triệu đồng? - Ảnh 1.

Chứng khoán VietinBank vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt gần 400 triệu đồng. Ảnh: Int

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 108/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Tổng số tiền Chứng khoán VietinBank bị UBCKNN xử phạt là 395 triệu đồng cho 3 hành vi vi phạm.

Cụ thể, hành vi thứ nhất , Chứng khoán VietinBank bị phạt tiền 250 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Theo công bố, Chứng khoán VietinBank, công ty cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ cho một số tổ chức phát hành. Các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với các mã trái phiếu VH_BOND2021_002, GHVCH2122001, GHVCH2224001, DXGH2125002, NVLH2122015 và NSRCH2223001 không đầy đủ nội dung theo quy định.

Hành vi thứ hai , Chứng khoán VietinBank bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo cong bố, Chứng khoán VietinBank đã thực hiện nghĩa vụ báo cáo của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu không đúng thời hạn với UBCKNN các tài liệu sau: Báo cáo Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV năm 2021, Báo cáo năm 2021, Báo cáo Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV năm 2022; Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo của đại lý phát hành trái phiếu không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) qua Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp (Cbonds) các tài liệu sau: Báo cáo Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV năm 2021, Báo cáo năm 2021, Báo cáo Quý II và Quý IV năm 2022; Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo của đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu không đúng thời hạn cho HNX qua Cbonds các tài liệu sau: Báo cáo Quý I năm 2021; Báo cáo Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2022; Báo cáo Quý I năm 2023).

Hành vi thứ ba , Chứng khoán Vietibank bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Theo công bố, Chứng khoán VietinBank đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với ngân hàng thương mại, lập địa điểm bên ngoài các địa điểm giao dịch đã được UBCKNN chấp thuận để ký một số hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ cho các khách hàng.

Bức tranh đối lập liên quan đến Thaco

Về tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính quý IV/2023 do Chứng khoán VietinBank công bố cho thấy điểm nhấn là bức tranh lỗ - lãi liên quan đến Thaco.

Cụ thể, trong khi đang tạm lỗ đến 70% khi năm giữ cổ phiếu HNG thì Chứng khoán VietinBank lại đang tạm lãi 456% với khoản đầu tư tại THACO - cổ đông lớn nhất tại HAGL Agrico.

Cũng theo báo cáo tài chính quý IV/2023, Chứng khoán VietinBank có doanh thu hoạt động đạt 311 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tự doanh của CTS ghi nhận hiệu quả khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 42% so với cùng kỳ, đạt 136 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng gần 6 lần so với cùng kỳ, đạt 23,3 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 185%, đạt 38,5 tỷ.

Trong danh mục đầu tư của VietinBankSC, khoản đầu tư vào THACO được định giá hợp lý lên đến 266 tỷ đồng, trong khi chi phí mua chưa đến 48 tỷ đồng, đồng nghĩa với mức tạm lãi lên đến 456%.

Ngược lại, CTS đang chịu khoản lỗ 70% với cổ phiếu HNG của HAGL Agrico. Đáng chú ý, THACO hiện đang là cổ đông lớn nhất tại HAGL Agrico, chiếm tỷ lệ sở hữu là 27,6%.

Mảng hoạt động cho vay và môi giới đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Lãi từ hoạt động cho vay và phải thu đã đạt gần 81 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, doanh thu từ môi giới cũng đạt mức tăng 29% so với quý IV/2022, đạt gần 27 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2023, VietinBankSC đạt doanh thu hoạt động là 1.145 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 187,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 164% so với năm 2022. Tuy nhiên, kết quả này chỉ bằng phân nửa kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tính đến ngày 31/12/2023, dư nợ cho vay margin của CTS ở mức 2.700 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm