Chứng khoán

Novagroup tiếp tục bán hơn 12 triệu cổ phiếu NVL trong đầu tháng 2

Novagroup báo cáo bị công ty chứng khoán giải chấp 159.400 cổ phiếu Tập đoàn Novaland (Mã: NVL) vào ngày 1/2. Sau đó, cổ đông này bán 12,4 triệu đơn vị từ ngày 2/2 đến 5/2 như đăng ký trước đó, nhằm mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ.

Tổng cộng, Novagroup đã thoái ra 12,6 triệu cổ phiếu trong 5 ngày đầu tháng 2 (3 phiên), hạ sở hữu xuống 367,4 triệu đơn vị, tương ứng với 18,8% vốn điều lệ.

Các giao dịch đều thực hiện theo phương thức khớp lệnh. Chiếu theo thị giá tương ứng, cổ đông lớn thu về khoảng 210-214 tỷ đồng.

Trong vòng 3 tháng gần nhất (11/2023-1/2024), Novagroup đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp tổng cộng hàng triệu cổ phiếu, đồng thời tổ chức này cũng chủ động bán ra hàng chục triệu cổ phiếu. Tính từ tháng 11/2023 đến nay (5/2), cổ đông đã thoái ra trên 38 triệu cổ phiếu.

Một cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Novaland, khác là CTCP Diamond Properties cũng bán hàng triệu cổ phiếu trong 3 tháng gần đây, hạ sở hữu xuống còn 9% vốn (tại thời điểm cuối năm 2023). Cá nhân ông Bùi Thành Nhơn vẫn duy trì nắm giữ tỷ lệ 4,96% vốn suốt năm qua.

Diễn biến thị giá NVL tương đối đồng pha với VN-Index từ năm 2023 đến nay. Kể từ đáy vào cuối tháng 10/2023, NVL đã tăng giá 34%, lên 17.250 đồng/cp tại 6/2. Khối lượng giao dịch bình quân phiên qua 1 quý khoảng 23 triệu đơn vị.

Diễn biến thị giá qua 6 tháng (đến 6/2). Biểu đồ: FireAnt.

Kết quả kinh doanh năm 2023, doanh thu thuần 4.759 tỷ đồng và lãi sau thuế cổ đông cổ đông công ty mẹ 805 tỷ đồng, giảm lần lượt 57% và 63% so với năm 2022 . Công ty thực hiện 50% kế hoạch doanh thu nhưng vượt 220% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2023, quy mô tài sản của Novaland thu hẹp về 241.376 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, tổng các khoản phải thu ngắn và dài hạn giảm hơn 14.800 tỷ đồng về còn 81.605 tỷ đồng, tương đương 33,8% tài sản.

Nợ phải trả ghi nhận 195.874 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay còn 57.705 tỷ đồng (giảm 11%). Dư nợ trái phiếu còn hơn 38.600 tỷ đồng. Năm qua Novaland vay mới chưa đến 5.000 tỷ đồng, ngược lại đã trả gần 9.600 tỷ đồng nợ gốc.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm