Tài chính

Nhiều ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức cao

Nhiều ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức cao- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – TCB) vừa thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 21/6/2024.

Cụ thể, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 35.225 tỷ đồng lên trên 70.450 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành là 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). 

Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ bao gồm: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank.

Trước đó, Techcombank cũng đã chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 22/5/2024. Với tỷ lệ chi trả là 15%/cổ phần, tức 1 cổ phần nhận 1.500 đồng, Techcombank đã chi 5.283 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - TPB) mới đây đã thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024. Tỷ lệ thực hiện là 5%, tức 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 21/6 và ngày thanh toán dự kiến vào 11/7.

TPBank hiện có hơn 2,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Theo đó, nhà băng dự kiến chi hơn 1.100 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt theo kế hoạch trên. Nguồn chi được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm ngoái, trên báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Bên cạnh kế hoạch chia cổ tức tiền mặt, TPBank cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm nay. Cụ thể, TPBank sẽ tối đa 440,3 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới). Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2023. Thời gian cụ thể triển khai trả cổ tức bằng cổ phiếu chưa được TPBank công bố.

HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - Mã: MSB) mới đây cũng đã thông qua việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2024 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua trước đó.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành thêm tối đa 600 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 30 cổ phiếu mới). Sau phát hành, vốn điều lệ MSB sẽ tăng thêm 6.000 tỷ đồng, từ 20.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng. 

Nguồn vốn sử dụng để tăng vốn điều lệ là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận những năm trước để lại (gần 8.000 đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất 2023).

Ngoài kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông MSB cũng đã phê duyệt chủ trương chia cổ tức với tỷ lệ ≤15% bằng tiền hoặc/và bằng cổ phiếu từ lợi nhuận được tạo ra trong năm 2024 cùng với lợi nhuận để lại sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ. Thời điểm tạm ứng cổ tức tùy theo diễn biến tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của MSB.

Chia sẻ với người viết tại Đại hội vừa qua, đại diện MSB cho biết nếu được cổ đông thông qua và kết quả kinh doanh đạt kỳ vọng, ngân hàng sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt ngay trong quý 4 năm nay.

"Chúng tôi đã có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt từ trước, nhưng cần phải xin phê duyệt chủ trương của Đại hội đồng cổ đông với mức tối đa là 15%", vị này nói thêm.

Cuối tháng 5, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) đã thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3% và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 7%.

Cụ thể, với mức chi trả tiền mặt là 300 đồng/cp, Eximbank dự kiến chi ra 552 tỷ đồng để chi trả cho cổ đông. Tuy nhiên, Eximbank chưa công bố chi tiết về thời điểm chốt quyền cũng như ngày chi trả.

Đây là lần đầu tiên Eximbank trả cổ tức bằng tiền mặt sau 10 năm. Lần gần nhất nhà băng này trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông diễn ra vào năm 2014 với tỷ lệ 4%.

Với cấu phần cổ tức bằng cổ phiếu, Eximbank sẽ phát hành thêm 121,9 triệu cổ phiếu mới, tương ứng vốn điều lệ tăng thêm 1.219 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ đạt 18.688 tỷ đồng. Thời gian phát hành cũng chưa được công bố cụ thể, dự kiến là trong năm 2024.

Trước đó, trong năm 2023, cổ đông Eximbank đã hai lần nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và 18%. Cụ thể, vào tháng 2/2023, mgân hàng đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu lần đầu từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021. Tổng số tiền để thực hiện là 2.459 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 20%.

Đến tháng 10/2023, Eximbank lại tiếp tục phát hành thêm 265 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 18%, nâng vốn điều lệ lên 17.470 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận giữ lại và lũy kế các năm trước và lợi nhuận 2022.

Ngoài các ngân hàng kể trên, một số nhà băng khác cũng có kế hoạch trả cổ tức trong năm 2024 như HDBank (15% tiền mặt và 15% cổ phiếu), MB (15% cổ phiếu), OCB (20% cổ phiếu), Nam A Bank (25% cổ phiếu), SHB (5% tiền mặt và 11% cổ phiếu),...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm