Tài chính

Ngân hàng nào hưởng hoa hồng lớn từ bán bảo hiểm AIA?

Các ngân hàng này gồm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank), CitiBank, Ngân hàng TNHH MTV HSBC (HSBC), PVBank.

Thông tin trên được nêu tại kết luận thanh tra về việc thanh tra hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nội dung liên quan tại Bảo hiểm AIA, vừa được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) công bố.

Năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm bán qua ngân hàng của AIA đạt gần 5.300 tỉ đồng, chiếm 28% tổng doanh thu phí. Còn nếu tính theo việc bán hợp đồng mới, kênh ngân hàng đóng góp 42% tổng phí khai thác mới của AIA.

Về nhân viên ngân hàng giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, qua thanh tra thấy có 167 nhân viên ngân hàng thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, giới thiệu khách hàng tham gia 232 hợp đồng bảo hiểm liên kết chung khi chưa được cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm hoặc chưa được Công ty chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, với tổng số tiền phí bảo hiểm là hơn 6,4 tỉ đồng, tương ứng với số tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm là hơn 2,4 tỉ đồng và số tiền thưởng cho các đại lý tổ chức là hơn 2,3 tỉ đồng.

"Việc các nhân viên ngân hàng thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, giới thiệu khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung khi chưa đảm bảo điều kiện là không thực hiện đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 52/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính"- kết luận thanh tra nêu rõ.

Qua thanh tra cho thấy có 3.013 nhân viên ngân hàng (Cá nhân thuộc đại lý tổ chức) thực hiện giới thiệu khách hàng để các đại lý bảo hiểm cá nhân tư vấn, chào bán cho khách hàng tham gia 15.842 hợp đồng bảo hiểm liên kết, bao gồm các ngân hàng: BVBank, KienLongBank, Ngân hàng TNHH Một thành viên Public Việt Nam, VPBank.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu công ty cung cấp, các nhân viên ngân hàng nêu trên được công ty đào tạo để thực hiện giới thiệu khách hàng tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị nhưng chưa đảm bảo đầy đủ nội dung, thời lượng đào tạo theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 135 năm 2012.

Các nhân viên ngân hàng nêu trên chỉ thực hiện giới thiệu khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, không tham gia quá trình tư vấn, chào bán và thu xếp việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, theo thỏa thuận tại hợp đồng phân phối sản phẩm bảo hiểm giữa Bảo hiểm AIA và các đại lý bảo hiểm tổ chức là ngân hàng có quy định về nội dung hoạt động đại lý, trong đó có các hoạt động liên quan đến việc phân phối về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

Việc các cá nhân thuộc đại lý bảo hiểm chưa được đào tạo đầy đủ theo quy định pháp luật, chỉ thực hiện giới thiệu khách hàng, đại lý bảo hiểm chưa thực hiện đầy đủ nội dung hoạt động đại lý theo hợp đồng đã ký kết, nhưng lại nhận hoa hồng đại lý bảo hiểm và các khoản thưởng đại lý là thực hiện chưa đúng quy định tại Nghị định 73 năm 2016 của Chính phủ. Việc Bảo hiểm AIA hạch toán các khoản chi phí hoa hồng, thưởng cho các đại lý bảo hiểm tổ chức nêu trên là chưa đúng quy định.

Theo kết luận thanh tra, VPBank là ngân hàng có số lượng nhân viên tham gia giới thiệu khách hàng lớn nhất, với 2.734 nhân viên, qua đó thực hiện gần 15.000 hợp đồng bảo hiểm, với doanh thu phí bảo hiểm gần 526 tỉ đồng. Với số hợp đồng này, VPBank được hưởng hoa hồng hơn 182 tỉ đồng, kèm theo khoản thưởng đại lý bảo hiểm gần 153 tỉ đồng.

Ngân hàng TMCP Bản Việt có 210 nhân viên thực hiện giới thiệu khách hàng để các đại lý bảo hiểm cá nhân tư vấn, chào bán bảo hiểm cho khách hàng, với 731 hợp đồng bảo hiểm. Doanh thu bảo hiểm bán qua ngân hàng này là hơn 15 tỉ đồng, hoa hồng được hưởng là hơn 5 tỉ đồng, kèm theo khoản thưởng đại lý hơn 3 tỉ đồng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm