Tài chính

Chuỗi cầm đồ nhiều chi nhánh nhất Việt Nam huy động thêm 100 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin về hai lô trái phiếu được Công ty cổ phần kinh doanh F88 công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Ngoài nguồn tiền từ các quỹ ngoại, phát hành trái phiếu với đa dạng các kỳ hạn là cách giúp F88 hút vốn để phát triển kinh doanh.

Cụ thể, doanh nghiệp này thực hiện phát hành hai đợt trái phiếu vào ngày 19/4 và 3/5, với quy mô 50 tỷ đồng mỗi đợt. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng (500 trái phiếu mỗi lô), lãi suất 11,5%, kỳ hạn 12 tháng.

Sau thương vụ này, F88 có tổng cộng 5 lô trái phiếu đang lưu hành với quy mô 550 tỷ đồng. Trong đó, ba lô trái phiếu quy mô 450 tỷ đồng sẽ đáo hạn lần lượt vào tháng 8, tháng 11 và tháng 12 năm nay.

Chuỗi cầm đồ nhiều chi nhánh nhất Việt Nam huy động thêm 100 tỷ đồng trái phiếu sau năm 2023 gánh lỗ kỷ lục- Ảnh 1.

Năm 2023, doanh thu chuỗi F88 tăng 12% so với năm 2022. Quy mô khách hàng của doanh nghiệp tăng 43%, tổng danh mục cho vay giảm do áp dụng chiến lược tập trung vào các khoản vay chất lượng. Lợi nhuận hoạt động trước dự phòng (PPOP) của F88 tăng 2,1 lần so với năm 2022.

Trước đó, giai đoạn 2019-2021, chuỗi cầm đồ này liên tục báo lãi. Riêng năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 200 tỷ đồng với hiệu quả sử dụng vốn ROE đạt trên 31%. Nhờ đó, F88 trở thành chuỗi cầm đồ có nhiều chi nhánh nhất Việt Nam gần 1.000 phòng giao dịch tại 63 tỉnh thành.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm